Το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ)
είναι το σώμα που είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και έλεγχο των Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων και εξειδικεύσεων τους σύμφωνα με τον νόμο Περί εγγραφής των Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων (Ν31(Ι)96).
Η άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια από το συμβούλιο είναι παράνομη. Η ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος πρέπει να γίνεται ετησίως. Είναι σώμα κατοχύρωσης του επαγγέλματος και μέτρο προστασίας του κοινού και της δημόσιας υγείας.
Το ΣΕΕΤΤΔ διατηρεί μητρώο Πτυχιούχων Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, το οποίο περιλαμβάνει άτομα με πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Τροφίμων, Τεχνολογία Τροφίμων και Διαιτολογία και τα οποία μπορούν να ονομάζουν τον εαυτό τους «επιστήμονα τροφίμων», «τεχνολόγο τροφίμων», «διαιτολόγο», «κλινικό διαιτολόγο», «αθλητικό διαιτολόγο». Το ΣΕΕΤΤΔ διατηρεί μητρώα Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων ή Διαιτολόγων τα οποία έχουν προπτυχιακή ή/και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή και πρακτική εξάσκηση σε κάποια από τις εφαρμοσμένες ειδικότητες η οποία πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια.
Προκειμένου να ασκεί κανείς το Επάγγελμα του Επιστήμονα Τροφίμων , Τεχνολόγου Τροφίμων και Διαιτολόγου (κλινικού διαιτολόγου, αθλητικού διαιτολόγου και διαιτολόγου δημόσιας υγείας) αυτόνομα, χρειάζεται να ανήκει σε κάποιο από τα μητρώα.

Νέα άρθρα